Ajuntament de Cardedeu Seu electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Informació de la seu electrònica

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Per donar compliment a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, la seu electrònica de l'Ajuntament de Cardedeu disposa dels següents dispositius de certificació:

 

Certificat de seu electrònica. Certificat de nivell mig emès per l'Agència Catalana de Certificació per a l'adreça seu.cardedeu.cat.

 

Certificat de Segell electrònic. Certificat electrònic emès per l'Agència Catalana de Certificació que serveix per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, en els termes descrits en l'article 18 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cardedeu es fa servir, per exemple, per a la expedició del volant d'empadronament en línia i per segellar el document de rebut que es posa a disposició del ciutadà quan el seu tràmit produeix un assentament al registre electrònic de documents (art. 25.5 de l'esmentada Llei 11/2007).

 

Segell de temps. El segellat de temps dels documents i tràmits per l'Agència Catalana de Certificació (segellat de temps de PSIS INTEGRACIÓ).

 

SIGNATURES ELECTRÒNIQUES ADMESES PER LA SEU ELECTRÒNICA Per als tràmits que sí requereixen que els usuaris disposin i facin ús de signatura electrònica reconeguda s'acceptarà qualsevol certificat emes per les següents entitats prestadores de serveis de certificació.

Hora oficial seu electrònica:
04:39:10
23 Maig 2019

Dades de contacte

Oficina d’'Atenció Ciutadana (OAC) Ajuntament de Cardedeu
Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
Tel. 938 444 004
www.cardedeu.cat
oac@cardedeu.cat

| © 2019 AJUNTAMENT DE CARDEDEU Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas