Ajuntament de Cardedeu Seu electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Informació de la seu electrónica

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Per donar compliment a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, la seu electrònica de l'Ajuntament de Cardedeu disposa dels següents dispositius de certificació:

 

Certificat de seu electrònica. Certificat de nivell mig emès per l'Agència Catalana de Certificació per a l'adreça seu.cardedeu.cat.

 

Certificat de Segell electrònic. Certificat electrònic emès per l'Agència Catalana de Certificació que serveix per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, en els termes descrits en l'article 18 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cardedeu es fa servir, per exemple, per a la expedició del volant d'empadronament en línia i per segellar el document de rebut que es posa a disposició del ciutadà quan el seu tràmit produeix un assentament al registre electrònic de documents (art. 25.5 de l'esmentada Llei 11/2007).

 

Segell de temps. El segellat de temps dels documents i tràmits per l'Agència Catalana de Certificació (segellat de temps de PSIS INTEGRACIÓ).

 

SIGNATURES ELECTRÒNIQUES ADMESES PER LA SEU ELECTRÒNICA Per als tràmits que sí requereixen que els usuaris disposin i facin ús de signatura electrònica reconeguda s'acceptarà qualsevol certificat emes per les següents entitats prestadores de serveis de certificació.

Dades de contacte

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Ajuntament de Cardedeu
carrer Doctor Klein, 28
08440 Cardedeu
Tel. 938 444 004
www.cardedeu.cat
oac@cardedeu.cat

| © 2023 AJUNTAMENT DE CARDEDEU Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas